ŠEST GODINA i JEDAN MESEC u proseku osobe sa invaliditetom čekaju na zaposlenje

Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Procene su da u Srbiji živi od 560.000 do 700.000 OSI. Na žalost ne postoji tačna evidencija osoba sa invaliditetom.

Prema zvaničnoj potvrdi NSZ prosečna dužina traženja zaposlenja osoba sa invaliditetom iznosi ŠEST GODINA i JEDAN MESEC.

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom uređena je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013).
Članom 24. ovog Zakona propisana je obaveza svakog poslodavca
koji ima od 20 do 49 zaposlenih da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom.

Ipak to nisu najveći problemi, veoma niska stopa zaposlenosti OSI od 13% je samo vrh ledenog brega svih problema.

Anketa našeg udruženja rađena na uzorku od 350 zaposlenih OSI u Beogradu, Nišu i Novom Sadu je pokazala da čak tri četvrtine zaposlenih OSI radi za plate manje od 37.000 rsd.

Nepristupačnost javnih ustanova i objekata, nezaposlenost i nepostojanje svesti o teškoćama i problemima sa kojima se OSI susreću, su neki od najvećih problema sa kojima se OSI susreću.

Često su na stazama za slepe parkirani automobili ili postavljene bandere.

Osobe u invalidskim kolicima se susreću sa stepenicama na kojima ne rade pristupne rampe ili stazama koje su sa ogromnim nagibom koji se ne može savladati, ili sa (autobusima, tramvajima, trolejbusima) u koje ne mogu ući.
U mnogim delovima Srbije ne postoje ni staze ni rampe za pristup zgradama ili javnim ustanovama.

Državne institucije ( domovi zdravlja, biblioteke, fakulteti, pozorišta, bioskopi) , ugostiteljki objekti u preko 80% slučajeva nemaju WC prilagođen osobama sa invaliditetom.

Zato i ne čudi što će 85% ispitanih osoba sa invaliditetom novu godinu čekati u svom domu.

Posvećeno svim osobama sa invaliditetom koji će sa TUŽNIM LICIMA i danas tražiti, WC , posao, prevoz, ulaz u zgradu u INVALIDSKIM KOLICIMA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *