Kontakt i donacije

Donacije u dinarima za nova istraživanja 

Broj računa:

  • 325-9500600060140-50

Primalac:

  • Veb net plus Priboj
    Dragoljuba Savića 45, 31330 Priboj

Svrha uplate:

  • Donacija za istraživanja

Šifra plaćanja:

  • 189 – za uplate u novcu
  • 289 – za uplate preko računa / e-banking

Donacije u drugim valutama za nova istraživanja

PayPal:

(Uplate putem PayPal servisa su dozvoljene samo za nerezidente Republike Srbije)

Možete nas kontaktirati putem telefona 062/114-79-02

 E – mail : pobunaankete@gmail.com