Kontakt i donacije

Donacije u dinarima za nova istraživanja 

Broj računa:

  •  

Primalac:

  •  

Svrha uplate:

  • Donacija za istraživanja

Šifra plaćanja:

  •  

Donacije u drugim valutama za nova istraživanja

PayPal:

(Uplate putem PayPal servisa su dozvoljene samo za nerezidente Republike Srbije)

Možete nas kontaktirati putem telefona 

 E – mail : pobunaankete@gmail.com